moto
  • Home
  • Επιχειρήσεις

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

 

Γιατί πρέπει να σκεφθώ σοβαρά την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προϊόντος;

Η επιχείρησή σας φέρει ευθύνη για ζημίες που μπορούν να προκληθούν από τη χρήση των προϊόντων που παράγει , διανέμει , εισάγει η/και εκπροσωπεί, προς όλους τους πελάτες της -  είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα ή κάποια άλλη επιχείρηση (μεσάζοντες, προμηθευτές, κ.α.).

Τι εξασφαλίζουμε με την ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος:

Εξασφαλίζουμε απαιτήσεις λόγω πρόκλησης ζημιών στην περιουσία τρίτων ή αλλιώς υλικές ζημίες προς τρίτους. Εξασφαλίζουμε απαιτήσεις λόγω πρόκλησης σωματικών βλαβών τρίτων. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την περίπτωση των αποθετικών ζημιών.

Διαβάστε Περισσότερα

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών - Χειρουργών

Ποιους Αφορά

Αφορά όλες τις ειδικότητες ιατρών. Το κόστος κάλυψης ποικίλοι ανάλογα την ειδικότητα του ιατρού, την σχέση εργασίας του ιατρού και τα όρια κάλυψης. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας για την ειδικότητα σας. Συνεργαζόμαστε με τις εξής ασφαλιστικές εταιρίες : Generali Hellas, Interamerican, Ατλαντική Ενωση, Υδρόγειος ασφαλιστική και άλλες αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος.

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

Εχει ξεκινήσει πλέον και στην Ελλάδα προσπάθεια ενημέρωσης, από διαφόρους φορείς (πχ. εξειδικευμένες δικηγορικές εταιρίες δείτε εδώ) κυρίως μέσω των social media όπου συστηματικά προβάλλεται η δυνατότητα μέσω δικαστικής διεκδίκησης, της άσκησης των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων λόγω λαθών από ιατρικές πράξεις ή παραλείψεις. Τονίζονται ιδιαίτερα η έννοια της ιατρικής ευθύνης, η νομική διαδικασία για την δικαίωση του ασθενούς, οι βασικές αιτίες των ιατρικών λαθών και οι λόγοι της αύξησης αυτών, ποιες είναι οι συχνές υποθέσεις που καταλήγουν στα δικαστήρια και το ύψος των αποζημιώσεων που επιδικάζονται σ' αυτά.

Σοβαρές αλλαγές επίσης σχετικά με τις επιδικασμένες αποζημιώσεις αστικού δικαίου σε βάρος Νοσοκομείων του ΕΣΥ, δρομολογούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο "Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικράτειας Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και εποπτείας (ΔΥΕΕ)" (ΑΔΑ: ΩΟΑ1Η-Τ29) του υπουργείου Οικονομικών. Οι εν λόγω αλλαγές αφορούν ειδικά τους Ιατρούς του ΕΣΥ και τους ιατρούς των δημοσίων Νοσοκομείων.

Στα πλαίσια της παραπάνω εγκυκλίου προκύπτουν νέα δεδομένα σχετικά με την ευθύνη των ειδικευόμενων ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ο Αρείος Πάγος αποφαίνεται πως μπορεί να υπάρξει ποινική ευθύνη και σε ειδικευόμενους ιατρούς λόγω ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο.  

Δείτε εδώ την στατιστική ανάλυση της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Βαρσάνη Ισμήνη - Βούτσινος Δημήτριος) για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών, όπου γίνεται αναφορά στα ποσά των επιδικασθεισών υποθέσεων ανά ειδικότητα (πηγή έρευνας Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Δείτε εδώ το ερμηνευτικό λεξικό για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που ανάρτησε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στον δικτυακό της τόπο. Στην σελίδα 37 αναφέρονται πληροφορίες για την αστική ευθύνη Ιατρών.

Τι καλύπτει:

Την επαγγελματική αστική ευθύνη σας ως ιατρός για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από :

  • πράξεις ή παραλείψεις κατά την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του, ως ιατρός της ειδικότητας που έχει.
  • λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που έδωσε στους βοηθούς τους καθώς επίσης και σε περίπτωση παροχής  ιατρικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης που μπορεί να παρέχεται ανεξάρτητα από την δηλωθείσα ειδικότητα του.
  • Εφόσον διαθέτει ιδιωτικό ιατρείο καλύπτονται τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στον χώρο αυτό (αστική ευθύνη χώρου ή γενική αστική ευθύνη).
  • Τέλος  καλύπτονται οι δαπάνες νομικής υποστήριξης για καταβολή δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων σε Ποινικά Δικαστήρια, που σχετίζονται με την συγκεκριμένη κάλυψη.

 Όρια κάλυψης

 Τα όρια κυμαίνονται από 30.000 ανά περίπτωση και κατ’ έτος έως 3.000.000. Σε περίπτωση επιθυμίας μεγαλύτερων ορίων αναζητούμε κάλυψη εκτός Ελλάδος.

 Κόστος κάλυψης

 Το κόστος κάλυψης ποικίλοι ανάλογα την ειδικότητα του ιατρού και τα όρια κάλυψης. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας για την ειδικότητα σας.

Ipid (Ενημερωτικά έντυπα)

Generali, Interamerican, Ατλαντική Ενωση, Υδρόγειος ασφαλιστική.

Πάρτε προσφορά ασφάλισης

Αστική ευθύνη Στελεχών (D & O)

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability έχει σκοπό να προστατέψει την επιχείρηση και τα στελέχη της από την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους, που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους.

Ποιους Αφορά:

Το συμβόλαιο Αστική ευθύνη Στελεχών (Directors & Officers Liability) καλύπτει τους τα υψηλόβαθμα στελέχη μιας επιχείρησης, όμως και την ίδια την επιχείρηση από απαιτήσεις τρίτων που προέρχονται από παράνομη πράξη αυτών, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανάκληση προϊόντος

Ποιους Αφορά

Η κυκλοφορία στην αγορά μολυσμένων ή ελαττωματικών προϊόντων που θα μπορούσαν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί μία πραγματική απειλή για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα από την παραγωγή ως την κατανάλωση των προϊόντων. Κυρίως όσον αφορά στη φήμη του εμπορικού σήματος και στον επακόλουθο κίνδυνο ακύρωσης συμβάσεων πώλησης και μείωσης μεριδίου αγοράς μιας επιχείρησης. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανάκλησης προϊόντος απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, με έμφαση στις ακόλουθες κατηγορίες:

Διαβάστε Περισσότερα

Ασφάλιση Πλοίων

Κατά κανόνα με ασφαλιστικού όρους σκάφος θεωρείται οτιδήποτε πλέει ή μπορεί να νηολογηθεί. Ο κλάδος σκαφών ασφαλίζει το πλωτό ναυπήγημα σε όλες τις φάσεις της ζωής του, από την γέννηση του με την ασφάλιση των σταδίων κατασκευής του μέχρι την ημέρα που θα οδηγηθεί το πλοίο για διάλυση.

Εύρος Κάλυψης:

Κατά την ανωτέρω λογική τα ασφαλιστικά προϊόντα που αφορούν την ασφάλιση πλοίων ταξινομούνται κατά το στάδιο που βρίσκεται το πλοίο ως κάτωθι:

Διαβάστε Περισσότερα

Ασφάλειες

Αυτοκινήτου

Car Insurance

Επιχείρησης

heriaa2

Ζωής

Life insurance

Κατοικίας

home insurance

Σκαφών

Boat insurance