Χρήσιμες Συμβουλές πριν συνάψουμε Ασφαλιστήριο-Συμβόλαιο Πυρός

Όταν κάνουμε συμβόλαιο κλοπής ζητούμε να ενημερωθούμε τι ακριβώς καλύπτει και κάτω από ποίες συνθήκες. Ζητούμε να ενημερωθούμε για την έννοια της συνασφάλισης, παλαιότητας, διάρρηξης, κακόβουλης βλάβης κλέφτη κλπ. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι καλό όταν οι όροι ασφάλισης είναι καλοί. Όταν συγκρίνουμε συμβόλαια ασφάλισης δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στο κόστος […]

Χρήσιμες Συμβουλές πριν συνάψουμε Ασφαλιστήριο-Συμβόλαιο Πυρός Read More »