Λεπτομέρειες ειδικότητας
Επεμβατικός
Εντατικολόγος
Ειδικευόμενος


Επέκταση Κάλυψης
Καθυστερημένη αναγγελία ως 12 μήνες
Καθυστερημένη αναγγελία ως 24 μήνες
Καθυστερημένη αναγγελία ως 48 μήνες
Καθυστερημένη αναγγελία ως 60 μήνες

Ως επέκταση της κάλυψης μπορεί να συμφωνηθεί περίοδος αργοπορημένης δήλωσης αξίωσης προς αποζημίωση.