Είμαι ο Χαράλαμπος Τσούτσας, λίγα λόγια για εμένα

Εξειδικευμένες ασφάλειες γρήγορες αποζημιώσεις
 
Αναζητώντας με πάθος λύσεις

Η αγάπη μου για τις ασφαλίσεις μαζί με την έμφυτη τάση μου να βρίσκω λύσεις σε ανθρώπινα προβλήματα της αληθινής ζωής, με οδήγησε να δημιουργήσω ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης των πελατών μου, που ξεκινά από την αναγνώριση των αναγκών τους και καταλήγει στο στάδιο της εξυπηρέτησης και της αποζημίωσης τους. 

Ενδιάμεσα αναδεικνύεται μια ευχάριστη και επαγγελματική συνεργασία μεταξύ μας.

Το επαγγελματικό μου συμβόλαιο με του πελάτες μου περιλαμβάνει 2 βασικούς πυλώνες : Την απόλυτη αφοσίωση κατά την στιγμή που έχουν ανάγκη την ασφάλιση, δηλαδή στην ζημία και την απώλεια και στην ανάπτυξη μια σχέσης όπου θα προάγει το καλύτερο αποτέλεσμα σε εκείνη την στιγμή. 

Το πιο σημαντικό είναι να συναντήσεις τις ανάγκες των πελατών σου. Οι λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν.

Ποιες υπηρεσίες παρέχω

Ο πελάτης είναι σημαντικός, τον πελάτη θα ακολουθήσει ο πελάτης.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών - Χειρουργών

Αφορά όλες τις ειδικότητες ιατρών. Το ασφάλιστρο της κάλυψης κυμαίνεται ανάλογα την ειδικότητα του ιατρού, την σχέση εργασίας του ιατρού και τα όρια κάλυψης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών

Αφορά κάθε ατομικά εργαζόμενο λογιστή / φοροτεχνικό ως ελεύθερο επαγγελματία καθώς επίσης και λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία με συνεργάτες και υπαλλήλους. Το κόστος κάλυψης ποικίλοι ανάλογα το ετήσιο εισόδημα από λογιστικές εργασίες, τα όρια κάλυψης και την απαλλάγή που θα επιλεχθεί.

Επαγγελματική αστική ευθύνη Ηλεκτρολόγων Υδραυλικών Ψυκτικών

Ατομικά εργαζόμενους ως ελεύθερους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους υδραυλικούς ή ψυκτικούς, εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, που απασχολούν έως 2 βοηθούς.

Αστική ευθύνη Στελεχών

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability έχει σκοπό να προστατέψει την επιχείρηση και τα στελέχη της από την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους, που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους. Καλύπτει τα υψηλόβαθμα στελέχη μιας επιχείρησης, όμως και την ίδια την επιχείρηση…

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Η επιχείρησή σας φέρει ευθύνη για ζημίες που μπορούν να προκληθούν από τη χρήση των προϊόντων που παράγει , διανέμει , εισάγει η/και εκπροσωπεί, προς όλους τους πελάτες της – είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα ή κάποια άλλη επιχείρηση (μεσάζοντες, προμηθευτές, κ.α.).

Γενική Αστική Ευθύνη

Ο όρος “Γενική Αστική Ευθύνη”, περιλαμβάνει κάθε ασφαλιστήριο, που καλύπτει αστική ευθύνη επιχειρήσεων, αστική ευθύνη παραγωγής προϊόντων και επαγγελματική αστική ευθύνη. Εξαιρείται η εκ τροχαίων ατυχημάτων αστική ευθύνη, η οποία υποχρεωτικά και με νόμο ασφαλίζεται από τον κλάδο αυτοκινήτων.

Ασφάλιση κινδύνων διαδικτύου - Hacking - Cyber Risks - Cyber Security Insurance

Εταιρεία τροφίμων μετά από κυβερνοεπίθεση, διαπίστωσε ότι κλειδώθηκε το σύστημά της από τους δράστες, οι οποίοι απαίτησαν λύτρα ώστε να ξεκλειδωθούν τα δεδομένα στα συστήματα της. Ακολούθησε άμεση επικοινωνία των συμβούλων με τον ασφαλισμένο για τις δέουσες ενέργειες…

Ας κρατήσουμε επαφή

Ο πελάτης είναι σημαντικός, τον πελάτη θα ακολουθήσει ο πελάτης.