Οδική Ταξιδιωτική και Νομική Προστασία

Τσούτσας Χαράλαμπος

Ποιους Αφορά:

Η Ασφάλιση Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας αφορά του ιδιοκτήτες οχημάτων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσεως, Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσεως με μικτό βάρος κάτω από 3.500 Kgr και μοτοσικλετών. Πρέπει να σημειωθεί ότι απλή οδική βοήθέια (όχι ταξιδιωτική τις περισσότερες φορές) παρέχουν και οι αντιπροσωπίες αυτοκινήτων για νέο οχήματα της οποίας η διάρκεια ποικίλοι ανάλογα με το εργοστάσιο του οχήματος. Συνεπώς η κάλυψη αφορά κυρίως σε οχήματα μεγαλύτερης ηλικίας από 2 έτη.

Εύρος κάλυψης

(οι καλύψεις διαφέρουν ανάλογα με την εταιρία οδικής βοήθειας και το πρόγραμμα κάλυψης)

Καλύψεις Οδικής Βοήθειας

Η οδική βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο, σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί από τροχαίο ατύχημα, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη. Μερικές από τις βασικές καλύψεις ανάλογα το πακέτο κάλυψης είναι οι κάτωθι:

 • Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης.
 • Επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο.
 • Ρυμούλκηση του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
 • Αλλαγή ελαστικού
 • Μεταφορά ή επαναπατρισμός του οχήματος στο τόπο κατοικίας εάν η διάρκεια της επισκευής είναι μεγαλύτερη από (x) ημέρες (εξαρτάται από την εταιρία παροχής οδικής βοήθειας) .
 • Μεταφορά / επαναπατρισμός των συνεπιβατών στον τόπο κατοικίας ή Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης του ασφαλισμένου και των συνεπιβατών στον τόπο της επισκευής.
 • Φύλαξη του οχήματος μετά την επισκευή.

Καλύψεις Ταξιδιωτικής Βοήθειας

Μερικές από τις βασικές καλύψεις ανάλογο το πακέτο κάλυψης είναι οι κάτωθι:

 • Επαναπατρισμός ή υγειονομική μεταφορά σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας προς μία καταλληλότερη νοσηλευτική μονάδα.
 • Μεταφορά / επαναπατρισμός συνεπιβατών.
 • Επίσκεψη ενός συγγενούς προσώπου στον τόπο νοσηλείας
 • Επιστροφή λόγω θανάτου συγγενούς προσώπου ή ζημιάς στην κατοικία.
 • Παράταση διαμονής λόγω τραυματισμού ή ασθένειας.
 • Επαναπατρισμό σωρού.
 • Έξοδα Νοσηλείας λόγω τραυματισμού ή ασθενείας του ασφαλισμένου στο εξωτερικό.

Καλύψεις Νομικής Βοήθειας

 • Κάλυψη Νομικών εξόδων στο εξωτερικό
 • Χρηματικές εγγυήσεις για νομικές διαδικασίες.

Κόστος:

Το κόστος ποικίλει ανάλογα με το τελικά πακέτο κάλυψης και την εταιρία παροχής οδικής βοήθειας.

Social Media:

Social Share: