Ιδιώτες

Προσωπικές Λύσεις

Ασφάλιση Ποδηλάτη – Ποδήλατου

Πρόκειται για ένα μοναδικό για τα δεδομένα της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς  πρόγραμμα ασφάλισης της για ποδηλάτες. Το πρόγραμμα παρέχει ευρεία κάλυψη για το ποδήλατο όσο ...

Προσωπικές Λύσεις

Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής διακρίνεται σε δύο κατηγορίες α) την υποχρεωτικά εκ του νόμου ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημίες σε τρίτους όπως καθορίζεται με τον ...

Προσωπικές Λύσεις

Παιδικό Πρόγραμμα Αποταμίευσης

Πρόκειται για ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένης παροχής, το οποίο αποτελεί την κατάλληλη λύση για εσάς που επιθυμείτε να φροντίσετε με τον καλύτερο τρόπο το παιδί ...

Προσωπικές Λύσεις

Ασφάλιση Υγείας

Η Ασφάλιση Υγείας απευθύνεται σ’ όσους επιθυμούν να παρέχουν την επιλογή στους ιδίους και στα αγαπημένα τους πρόσωπα για αξιοπρεπή και ποιοτική περίθαλψη Υγείας εντός ...

Προσωπικές Λύσεις

Ασφάλιση Κατοικίας

Το σπίτι σας, το πιο πολύτιμο περιουσιακό σας στοιχείο, είναι εκτεθειμένο καθημερινά σε πολλούς κινδύνους. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλεί ψυχολογικό και οικονομικό κόστος. Στην Addvalue μπορείτε ...

Προσωπικές Λύσεις

Ασφάλεια Ζωής

Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί σημαντικό μέρος κάθε ασφαλιστικού προγραμματισμού. Παρέχει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να προστατέψει την οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα σε ...

Προσωπικές Λύσεις

Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, εξασφαλίζει στον ασφαλισμένο μια εγγυημένη ισόβια σύνταξη στην ηλικία που θα έχει επιλέξει. Αποτελεί την κατάλληλη λύση για όποιον επιθυμεί να ενισχύει ...

Προσωπικές Λύσεις

Οδική Ταξιδιωτική και Νομική Βοήθεια

Η Ασφάλιση Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας αφορά του ιδιοκτήτες οχημάτων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσεως, Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσεως με μικτό βάρος κάτω από 3.500 Kgr και μοτοσικλετών. ...

Προσωπικές Λύσεις

Οδική Ταξιδιωτική και Νομική Προστασία

Ποιους Αφορά: Η Ασφάλιση Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας αφορά του ιδιοκτήτες οχημάτων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσεως, Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσεως με μικτό βάρος κάτω από 3.500 Kgr ...
Προσωπικές Λύσεις

Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Η Ασφάλιση Έργων Τέχνης παρέχει ευρύτατη κάλυψη για μεμονωμένα ή συλλογές από έργα τέχνης κατά την μεταφορά , την έκθεση, την αποθήκευση ή την συλλογή ...

Προσωπικές Λύσεις

Ασφάλιση Ατυχημάτων & Ασθενειών

Η ασφάλιση Ατυχημάτων και ασθενειών αφορούν όλους όσους έχουν εισόδημα από εργασία το οποίο θέλουν να εξασφαλίσουν για τους ίδιους την οικογένειά τους.

Εύρος Κάλυψης:
...
Προσωπικές Λύσεις

Αποταμιευτικά – Επενδυτικά προγράμματα Unit Linked

Τα προγράμματα Unit Linked είναι κατά βάση επενδυτικά – αποταμιευτικά προγράμματα τα οποία είναι συνδεδεμένα (Linked) με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αποτελούν ιδανικό τρόπο για να ...

Προσωπικές Λύσεις

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Η Ασφάλιση Αυτοκινήτου αφορά κάθε οδηγό ή ιδιοκτήτη αυτοκινούμενου οχήματος οποιοδήποτε τύπου ήτοι επιβατικό, φορτηγό, μηχάνημα έργου, Clark, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα κλπ.

Εύρος κάλυψης:

Η ...