Επιχειρήσεις

Επαγγελματικές Λύσεις

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών

Αφορά κάθε ατομικά εργαζόμενο λογιστή / φοροτεχνικό ως ελεύθερο επαγγελματία καθώς επίσης και λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία με συνεργάτες και υπαλλήλους.
Επαγγελματικές Λύσεις

Ασφάλιση κινδύνων διαδικτύου – Hacking – Cyber Risks – Cyber Security Insurance

Ποιους Αφορά Εταιρεία τροφίμων μετά από κυβερνοεπίθεση, διαπίστωσε ότι κλειδώθηκε το σύστημά της από τους δράστες, οι οποίοι απαίτησαν λύτρα ώστε να ξεκλειδωθούν τα δεδομένα ...
Επαγγελματικές Λύσεις

Επαγγελματική αστική ευθύνη Ηλεκτρολόγων Υδραυλικών Ψυκτικών

Ποιούς ενδιαφέρει Ατομικά  εργαζόμενους ως ελεύθερους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους υδραυλικούς ή ψυκτικούς, εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, που απασχολούν έως 2 βοηθούς. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την ...
Επαγγελματικές Λύσεις

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων (Contractors All Risks – CAR)

Ο κύριος του έργου, o γενικός εργολάβος και οι υπεργολάβοι αυτού.  Συμπληρωματικά μπορούν να καλυφθούν: Οι σχεδιαστές, οι σύμβουλοι μηχανικοί, οι προμηθευτές ή κατασκευαστές των μηχανημάτων ...

Επαγγελματικές Λύσεις

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Γιατί πρέπει να σκεφθώ σοβαρά την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προϊόντος;

Η επιχείρησή σας φέρει ευθύνη για ζημίες που μπορούν να προκληθούν από τη χρήση των ...

Επαγγελματικές Λύσεις

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών – Χειρουργών

Ποιους Αφορά Αφορά όλες τις ειδικότητες ιατρών. Το ασφάλιστρο της κάλυψης κυμαίνεται ανάλογα την ειδικότητα του ιατρού, την σχέση εργασίας του ιατρού και τα όρια κάλυψης. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα ...
Επαγγελματικές Λύσεις

Αστική ευθύνη Στελεχών (D & O)

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability έχει σκοπό να προστατέψει την επιχείρηση και τα στελέχη της από την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους, που φέρουν ...

Επαγγελματικές Λύσεις

Ανάκληση προϊόντος

Η κυκλοφορία στην αγορά μολυσμένων ή ελαττωματικών προϊόντων που θα μπορούσαν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί μία πραγματική ...

Επαγγελματικές Λύσεις

Ασφάλιση Πλοίων

Κατά κανόνα με ασφαλιστικού όρους σκάφος θεωρείται οτιδήποτε πλέει ή μπορεί να νηολογηθεί. Ο κλάδος σκαφών ασφαλίζει το πλωτό ναυπήγημα σε όλες τις φάσεις της ...

Επαγγελματικές Λύσεις

Αλλοιώσεως αποθηκευμένων προϊόντων ή εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους

Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ψυκτικών θαλάμων, εταιρίες παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, παραγωγούς και εμπόρους φρούτων και λαχανικών, βιομηχανίες επεξεργασίας κρεάτων ή αλιευμάτων, βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, ...

Επαγγελματικές Λύσεις

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Η ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καλύπτει τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης για όλες τις πιθανές ζημίες που μπορεί να υποστούν εκτός από κάποιες περιπτώσεις που ρητώς ...
Επαγγελματικές Λύσεις

Ομαδική Ασφάλιση Εργαζομένων

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι προγράμματα που αποτελούν πρόσθετες της Κοινωνικής Ασφαλίσεως παροχές. Έχουν σκοπό την εξασφάλιση τόσο των ασφαλισμένων όσο και των οικογενειών τους από ...
Επαγγελματικές Λύσεις

Ασφάλιση Στόλου Οχημάτων

Ποιους Αφορά: Η Ασφάλιση στόλου Οχημάτων αφορά κάθε επιχείρηση που έχει περισσότερα από 5 οχήματα οποιοδήποτε τύπου ήτοι επιβατικά, φορτηγά, μηχανήματα έργου, Clark, ενοικιαζόμενα οχήματα ...
Επαγγελματικές Λύσεις

Ασφάλιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σας εξαρτάται από την επιλογή σας για σωστή ασφαλιστική κάλυψη. Το εύρος των καλυπτομένων κινδύνων, ο σωστός καθορισμός των ασφαλιζομένων ...
Επαγγελματικές Λύσεις

Γενική Αστική Ευθύνη

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Ο όρος “Γενική Αστική Ευθύνη”, περιλαμβάνει κάθε ασφαλιστήριο, που καλύπτει αστική ευθύνη επιχειρήσεων, αστική ευθύνη παραγωγής προϊόντων και επαγγελματική αστική ευθύνη. Εξαιρείται ...
Επαγγελματικές Λύσεις

Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Η Ασφάλιση Έργων Τέχνης παρέχει ευρύτατη κάλυψη για μεμονωμένα ή συλλογές από έργα τέχνης κατά την μεταφορά , την έκθεση, την αποθήκευση ή την συλλογή ...