Ανάκληση προϊόντος

Τσούτσας Χαράλαμπος

Ποιους Αφορά

Η κυκλοφορία στην αγορά μολυσμένων ή ελαττωματικών προϊόντων που θα μπορούσαν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί μία πραγματική απειλή για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα από την παραγωγή ως την κατανάλωση των προϊόντων. Κυρίως όσον αφορά στη φήμη του εμπορικού σήματος και στον επακόλουθο κίνδυνο ακύρωσης συμβάσεων πώλησης και μείωσης μεριδίου αγοράς μιας επιχείρησης. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανάκλησης προϊόντος απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, με έμφαση στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Στην ασφάλιση Μολυσμένων Προϊόντων (Contaminated Products Insurance) και τέτοια μπορεί να είναι κυρίως προιόντα επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων και Ποτών.
 • Στην Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων (First Party Recall Insurance) όπως προιόντα που αφορούν σε παιδιά (πχ. Παιχνίδια), ηλεκτρικές και εν γένει οικιακές συσκευές και εξοπλισμός, ρουχισμός κλπ.

Τι καλύπτει:

Η ασφάλιση ανάκλησης προϊόντος μπορεί να προστατεύσει τις επιχειρήσεις δίνοντας την ευχέρεια να προχωρήσουν σε ανάκληση των προϊόντων ακόμα και πριν γνωστοποιηθεί ευρέως η ακαταλληλότητά τους, γνωρίζοντας ότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από το ασφαλιστήριο.

Ανάκληση, σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι κάθε μέτρο, που έχει, ως σκοπό την επιστροφή ενός επικίνδυνου προϊόντος, το οποίο ο παραγωγός η ο διανομέας έχει ήδη, διαθέσει στην αγορά η πουλήσει, στους καταναλωτές. Καλύπτει τα έξοδα ανάκλησης των προϊόντων (recall Costs) μέχρι και 25.000.000 € κατ’ ετος.

Ποιο συγκεκριμένα:

 • Ανακοινώσεις σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για το ξεκίνημα της ανάκλησης
 • Απόσυρση και μεταφορά των ανακληθέντων προϊόντων
 • Υπερωρίες του υπάρχοντος προσωπικού ή μίσθωση επιπρόσθετου προσωπικού
 • Ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων για την προσωρινή αποθήκευση των ανακληθέντων προϊόντων
 • Καταστροφή / υγειονομική ταφή των ανακληθέντων προϊόντων
 • Έξοδα επιθεώρησης, περιλαμβανομένων των χημικών αναλύσεων, για την εξακρίβωση της αιτίας της μόλυνσης / αλλοίωσης του προϊόντος
 • Επαναδιανομή νέων προϊόντων σε αντικατάσταση των ανακληθέντων
 • Έξοδα ακύρωσης προγραμματισμένων διαφημίσεων
 • Έξοδα Συμβούλων: δυνατότητα μέσω 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής για χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ανεξάρτητων γραφείων συμβούλων για θέματα ανάκλησης προϊόντων, ασφαλείας και δημοσίων σχέσεων. Τα έξοδα αυτά καλύπτονται χωρίς απαλλαγή και πέραν του ασφαλιστικού ποσού.
 • Επεκτάσεις κάλυψης:
 • Απώλεια Κερδών από την μείωση του κύκλου εργασιών
 • Αντικατάσταση των ανακληθέντων προϊόντων με νέα ή επαναφορά τους σε ασφαλή για τους καταναλωτές κατάσταση
 • Έξοδα αποκατάστασης του επιπέδου πωλήσεων ή μεριδίου αγοράς (π.χ. διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες)
 • Έξοδα αντιμετώπισης εκβιασμού αλλοίωσης των προϊόντων (π.χ. λύτρα).

 Οφέλη από τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου.

 • Ως αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστικού προγράμματος, παρέχεται στους ασφαλισμένους άμεση και σε 24ωρη βάση πρόσβαση σε εξειδικευμένους και παγκόσμιου κύρους συμβούλους διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι είναι σε θέση να συμβάλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης.
 • Δυνατότητα κάλυψης της δραστηριότητας της επιχείρησης οπουδήποτε στο εξωτερικό.
 • Ελαχιστοποίηση ζημιών του ασφαλισμένου.
 • Επίδειξη αξιοπιστίας και επαγγελματισμού στους πελάτες και συνεργάτες.

· Επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας.

· Προστασία του εμπορικού ονόματος του Ασφαλισμένου.

 

Social Media:

Social Share: