Ασφάλιση Ατυχημάτων & Ασθενειών

Τσούτσας Χαράλαμπος

Ποιους αφορά:

Η ασφάλιση Ατυχημάτων και ασθενειών αφορούν όλους όσους έχουν εισόδημα από εργασία το οποίο θέλουν να εξασφαλίσουν για τους ίδιους την οικογένειά τους.

Εύρος Κάλυψης:

Ασφάλιση Μόνιμης Ανικανότητας

Η Ασφάλεια Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας εξασφαλίζει τον ασφαλισμένο από τις δυσάρεστες συνέπειες, που μπορεί να προκύψουν από ένα πιθανό ατύχημα ή μια πιθανή ασθένεια.

Σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα ή ασθένεια, τέτοια που η φύση τους δεν θα επιτρέπει στον ασφαλισμένο να εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες), η ασφάλιση αυτή θα καλύψει την έκτακτη ανάγκη για εισόδημα , καταβάλλοντας σε δόσεις το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, που έχει επιλεγεί.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ικανότητας από Ατύχημα

Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Ικανότητας από Ατύχημα είναι μια πρόσθετη κάλυψη, η οποία εξασφαλίζει τον ασφαλισμένο από τις δυσάρεστες συνέπειες, που μπορεί να προκύψουν από ένα πιθανό ατύχημα, όπως η απώλεια ζωής ή η απώλεια δυνατότητας χρήσης οργάνου ή μέλους του σώματος. Ανάλογα με τη βαρύτητα της απώλειας, η κάλυψη εξασφαλίζει στον ίδιο και την οικογένειά του, ένα ποσό ανάλογο με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που έχει επιλεγεί. Περιλαμβάνει εφάπαξ κεφάλαιο στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής, εφάπαξ κεφάλαιο στον ασφαλισμένο σε περίπτωση επαγγελματικής ανικανότητας, έξοδα θεραπείας που αφορούν σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός ή εκτός νοσοκομείου.

Σύνταξη λόγω Ανικανότητας από Ατύχημα

Η Σύνταξη λόγω Ανικανότητας από Ατύχημα εξασφαλίζει τον ασφαλισμένο από τις δυσάρεστες συνέπειες, που θα προκύψουν από ένα πιθανό ατύχημα και οι οποίες θα του στερήσουν τη δυνατότητα να εργάζεται σε οποιαδήποτε εργασία. Με την κάλυψη αυτή αναπληρώνεται η ροή του εισοδήματος που είχε από την εργασία του πριν το ατύχημα, με ένα μηνιαίο εισόδημα, ανάλογο του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, που έχει επιλέξει. Η καταβολή του μηνιαίου εισοδήματος ξεκινά μετά από τα δύο έτη της μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου και συνεχίζεται για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητα του και μέχρι την ηλικία των 65 ετών.

Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος

Η Ασφάλεια Εισοδήματος λόγω Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια εξασφαλίζει τον ασφαλισμένο από τις δυσάρεστες συνέπειες, που μπορεί να προκύψουν από ένα πιθανό ατύχημα και οι οποίες θα του στερήσουν προσωρινά τη δυνατότητα να εργαστεί. Η ασφάλιση αυτή θα καλύψει την έκτακτη ανάγκη για εισόδημα, αναπληρώνοντας μέχρι και για 24 συνεχόμενους μήνες, τη ροή του εισοδήματος που είχε από την εργασία του πριν το ατύχημα ή την ασθένεια, με ένα μηνιαίο εισόδημα, ανάλογο του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, που έχει επιλέγει.

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Οι κίνδυνοι που καλύπτονται από την ασφάλιση των προσωπικών ατυχημάτων είναι οι παρακάτω:

  • Απώλεια Ζωής από ατύχημα.
  • Μόνιμη Ολική Απώλεια Ικανότητα για εργασία από ατύχημα.
  • Μόνιμη Μερική Απώλεια Ικανότητα για εργασία από ατύχημα.
  • Διπλασιασμός της αποζημιώσεως, εάν το ατύχημα συμβεί ενόσω ο ασφαλισμένος βρίσκετε σε Δημόσιο κτήριο, ανελκυστήρα, μέσο μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, τρένο, ταξί ή αεροπλάνο) καθώς και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που τυχόν συμβεί, είτε οδηγώντας ο ίδιος, είτε ως πεζός.
  • Απώλεια εισοδήματος λόγω Πρόσκαιρης ολικής / μερικής ανικανότητας από ατύχημα.
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα συνεπεία ατυχήματος.

Ασφάλιση Νοσοκομειακού Επιδόματος

Το Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, παρέχει οικονομική ενίσχυση στον ασφαλισμένο σε περίπτωση κατά την οποία χρειαστεί να νοσηλευτεί εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ασφάλιση Χειρουργικού Επιδόματος

Εάν ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός νοσοκομείου λόγω ατυχήματος ή ασθενείας, η εταιρεία θα του καταβάλει ποσοστό του ποσού που έχει συμφωνηθεί, ανάλογα με την σοβαρότητα της εγχειρήσεως.

Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών

Το επίδομα αυτό χορηγείται σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσβληθεί (απαιτείτε μόνο διάγνωση) από Καρκίνο, Καρδιακή προσβολή, Εγχείρηση στεφανιαίας αρτηρίας (By- Pass), Εγκεφαλικό επεισόδιο, Νεφρική ανεπάρκεια, Παράλυση / Παραπληγία, Απώλεια οράσεως, Απώλεια ενός άκρου, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλει το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί.

Ασφάλιση Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος λόγω ατυχήματος ή ασθενείας καταστεί Μόνιμα και Ολικά ανίκανος για την άσκηση του επαγγέλματός του, η ασφαλιστική εταιρεία τον απαλλάσσει από την πληρωμή των ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου του μέχρι και ισοβίως

Κόστος:

Το ύψος των ασφαλίστρων κυμαίνεται ανάλογα το φύλο, την ηλικία, το είδος εργασίας, την διάρκεια ασφάλισης και του πακέτου καλύψεων που θα επιλεγεί.

Social Media:

Social Share: