Ασφάλεια Ζωής

Τσούτσας Χαράλαμπος

Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί σημαντικό μέρος κάθε ασφαλιστικού προγραμματισμού. Παρέχει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να προστατέψει την οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα σε περίπτωση απώλειας της ζωής του. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται το κεφάλαιο, που θα επιλεγεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν από την πρώτη στιγμή οι αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες θα προκύψουν από την έλευση ενός τέτοιου γεγονότος.

Ποιους αφορά:

Η Ασφάλιση Ζωής αφορά όλους όσους βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και επιθυμούν να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο διαβίωσης της οικογένειάς τους, σε περίπτωση απώλειας της ζωής τους ή μετά από μια σοβαρή ανικανότητα. Αφορά κυρίως σε συζύγους με ανήλικα παιδιά, σε ανθρώπους που έχουν δάνεια ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, που ο πρόωρος θάνατος ή η ανικανότητα συνεπάγεται οικονομική καταστροφή για την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα.

Εύρος Κάλυψης:

  • Σύνταξη ή εφάπαξ κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ικανότητας για εργασία και σε περίπτωση απώλειας ζωής.
  • Απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ανικανότητας.
  • Φοροαπαλλαγή (link Πίνακας Φοροαπαλλαγής) για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Δυνατότητα προσθήκης στην κάλυψη λοιπών παροχών όπως νοσοκομειακή περίθαλψη (για όλη την οικογένεια) , καλύψεις ανικανότητας, απώλειας εισοδήματος κλπ.

Κόστος:

Το κόστος εξαρτάται από το κεφάλαιο θα επιλέξετε, το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, την κατάσταση της υγείας, τα χόμπι κλπ.

Social Media:

Social Share: