Ασφαλιστικές Συμβουλές

Ασφαλιστικές Συμβουλές

Ελεγχος ασφάλισης αυτοκινήτου και δείτε αν το όχημα σας είναι ασφαλισμένο

Επειδή πολλές φορές γίνονται λάθη και ξεχνούμε να ανανεώσουμε το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου μας, κινδυνεύοντας το λιγότερο να λάβουμε πρόστιμο μετά από κάποιον έλεγχο, το ...
Ασφαλιστικές Συμβουλές

Χρήσιμες Συμβουλές πριν συνάψουμε Ασφαλιστήριο-Συμβόλαιο Πυρός

Όταν κάνουμε συμβόλαιο κλοπής ζητούμε να ενημερωθούμε τι ακριβώς καλύπτει και κάτω από ποίες συνθήκες. Ζητούμε να ενημερωθούμε για την έννοια της συνασφάλισης, παλαιότητας, διάρρηξης, ...
Ασφαλιστικές Συμβουλές

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος με το Αυτοκίνητο

Πέρα από την οριζόμενη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τους γενικούς και τους ειδικούς όρους στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εκάστοτε ...
Ασφαλιστικές Συμβουλές

Χρήσιμες Συμβουλές πριν συνάψουμε Ασφαλιστήριο-Συμβόλαιο Αυτοκινήτου

Όταν ασφαλιζόμαστε για φωτιά, κλοπή ή μικτή ασφάλιση, προσέχουμε την έννοια της συνασφάλισης και το ποσό απαλλαγής για κάθε ζημία υπέρ της ασφαλιστικής εταιρείας. Σε ...
Ασφαλιστικές Συμβουλές

Οδηγίες Συμπλήρωσης Φιλικού Διακανονισμού

Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεστε. Ο φιλικός διακανονισμός υφίσταται εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Η εμπλοκή αφορά μόνο δύο οχήματα. Και οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες να ...