Παιδικό Πρόγραμμα Αποταμίευσης

Τσούτσας Χαράλαμπος

Πρόκειται για ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένης παροχής, το οποίο αποτελεί την κατάλληλη λύση για εσάς που επιθυμείτε να φροντίσετε με τον καλύτερο τρόπο το παιδί σας, εξασφαλίζοντάς του ένα σημαντικό κεφάλαιο για ένα δυναμικό ξεκίνημα στη ζωή του, ώστε όταν ενηλικιωθεί να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του ή το επαγγελματικό ξεκίνημα του.

Ποιους ενδιαφέρει:

Το πρόγραμμα αυτό αφορά νέους γονείς, παππούδες κλπ που επιθυμούν να «βάλουν στην άκρη» του εισοδήματός τους, έτσι ώστε όταν το παιδί ενηλικιωθεί, να έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό κεφάλαιο.

Πλεονεκτήματα:

  • Εγγυημένη Ελάχιστη απόδοση 3,35% των αποταμιεύσεων σας, και συμμετοχή στα κέρδη από την επένδυση των κεφαλαίων αυτών ( υπερ-απόδοση πλέον του 3,35%)
  • Διαφάνεια και καθημερινή ενημέρωση για την πορεία του λογαριασμού αποταμιεύσεως μέσω του ημερήσιου τύπου.
  • Δυνατότητα Έκτακτων Καταβολών σε περίπτωση που επιθυμείτε να αυξήσετε το ύψος της αποταμίευσης σας χωρίς επιπλέον κόστος ή έξοδα.
  • Απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ανικανότητας.
  • Διαχείριση των κεφαλαίων σας από ειδικούς για ασφαλή και αποδοτική αποταμίευση.
  • Δυνατότητα αυτόματης αναπροσαρμογής (βάσει πληθωρισμού) ώστε να προστατευτεί η αγοραστική αξία των χρημάτων σας.
  • Απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ανικανότητας ή θανάτου του συμβαλλόμενου (συνήθως γονέα).
  • Φοροαπαλλαγή (link Πίνακας Φοροαπαλλαγής) για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Δυνατότητα προσθήκης στην κάλυψη λοιπών παροχών όπως νοσοκομειακή περίθαλψη (για όλη την οικογένεια) , καλύψεις ανικανότητας, απώλειας εισοδήματος κλπ.

Κόστος:

Το κόστος εξαρτάται από το κεφάλαιο που επιθυμείτε να λάβει το παιδί σας στην λήξη του συμβολαίου. Όσο μεγαλύτερο κεφάλαιο διαθέσετε τόσο μεγαλύτερο όφελος θα έχετε στην λήξη του προγράμματος.

Social Media:

Social Share: