Ασφάλιση Στόλου Οχημάτων

Τσούτσας Χαράλαμπος

Ποιους Αφορά:

Η Ασφάλιση στόλου Οχημάτων αφορά κάθε επιχείρηση που έχει περισσότερα από 5 οχήματα οποιοδήποτε τύπου ήτοι επιβατικά, φορτηγά, μηχανήματα έργου, Clark, ενοικιαζόμενα οχήματα κλπ.

Εύρος κάλυψης:

Η Ασφάλιση Αυτοκινήτου καλύπτει τις υποχρεωτικές εκ του νόμου καλύψεις:

 • • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων: €500.000
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων: €100.000

Προαιρετικά καλύπτονται οι παρακάτω κίνδυνοι που αφορούν το ίδιο το όχημα ή το ιδιοκτήτη και οδηγό του:

 • Πυρκαγιά , Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες, Πυρκαγιά από Στάσεις, απεργίες
 • Ολική και Μερική Κλοπή
 • Ίδιες ζημίες από Φυσικά Φαινόμενα, Ίδιες Ζημιές κατά την οδήγησης του οχήματος (Μικτή), Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, από στάσεις, απεργίες ή κακόβουλες ενέργειες,
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς , Αστική Ευθύνη εκ του μεταφερόμενου φορτίου, Αστική Ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων, Αστική Ευθύνη κατά την μεταφορά.
 • Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια
 • Νομική Προστασία Οχήματος
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη
 • Ενοικίαση Αυτοκινήτου σε περίπτωση ζημίας από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Προστασία Bonus Malus

Πόσο Κοστίζει:

Στην τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως α) η χρήση του, β) η φορολογική ισχύς, γ) η προηγούμενες ζημίες, δ) η ηλικία του οδηγού, ε) η αξία του, στ) το πλήθος των ασφαλιζόμενων οχημάτων κλπ.

Στην αρχική σελίδα του e-insure.gr μπορείτε να τιμολογήσετε μεμονωμένα οχήματα σε διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες. Στην ασφάλιση στόλων οχημάτων παρέχετε επιπλέον έκπτωση την οποία μπορείτε να μάθέτε επικοινωνώντας μαζί μας.

Social Media:

Social Share: