Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών

Τσούτσας Χαράλαμπος

Ποιους Αφορά

Αφορά κάθε ατομικά εργαζόμενο λογιστή / φοροτεχνικό ως ελεύθερο επαγγελματία καθώς επίσης και λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία με συνεργάτες και υπαλλήλους. Το κόστος κάλυψης ποικίλοι ανάλογα το ετήσιο εισόδημα από λογιστικές εργασίες, τα όρια κάλυψης και την απαλλάγή που θα επιλεχθεί. Υπάρχουν και μερικοί άλλοι παράγοντες για εξειδικευμένες περιπτώσεις. Παρακάτω δημιουργήσαμε φόρμα υπολογισμού με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε το ακριβές κόστος ασφάλισης σας. Συνεργαζόμαστε με τις εξής ασφαλιστικές εταιρίες : Generali Hellas, AIG, Εθνική ασφαλιστική, Μινέττα και άλλες αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος.

Υπολογίστε το ασφάλιστρο για την αστικής σας εύθυνη


Τι καλύπτει:

 • Τις πράξεις, παραλείψεις ή σφάλματα που οδηγούν σε πρόστιμα, προσαυξήσεις ή ποινές ή ζημία εν γένει προς πελάτες σας για τα οποία είστε υπεύθυνος στα πλαίσια του επαγγέλματος σας. Συμπεριλαμβάνεται η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
 • Με δυνατότητα Αναδρομικής ισχύς, έως 10 χρόνια απ’ την έναρξη του συμβολαίου για αξιώσεις που δεν είναι γνωστές σε εσάς.
 • Δυσφήμιση: Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία δυσφήμισης από λάθος κατά την επαγγελματική σας δραστηριοτητα.
 • Απάτη / Απιστία: Απώλεια εγγράφων, Απάτη, Απιστία Υπαλλήλου.
 • Απόκρουση:  Δαπάνες και Έξοδα υπεράσπισης (αστικά και διοικητικά) και εξώδικου διακανονισμού

 Όρια κάλυψης

 Τα όρια κυμαίνονται από 30.000 ανά περίπτωση και κατ’ έτος έως 1.500.000. Σε περίπτωση επιθυμίας μεγαλύτερων ορίων αναζητούμε κάλυψη εκτός Ελλάδος.

 Κόστος κάλυψης

 Το κόστος κάλυψης ποικίλοι ανάλογα το ετήσιο εισόδημα από λογιστικές εργασίες, τα όρια κάλυψης και την απαλλαγή που θα επιλεχθεί, καθώς επίσης και μερικούς άλλους παράγοντες για εξειδικευμένες περιπτώσεις. 

 Γιατί εμάς

 • Οι εταιρίες που συνεργαζόμαστε έχουν εκτεταμένη εμπειρία ανάληψης κινδύνου.
 • Διαθέτουμε εξειδικευμένη και άψογη διαχείριση αξιώσεων – µε ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα για τις εμπορικές σας σχέσεις.
 • Επιθυμούμε να χτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης µε τους πελάτες µας.
 • Διαθέτουμε εμπειρία στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.
 • Οι συνεργάτες μας έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στην αγορά Γενικών Ασφαλειών.

 Παραδείγματα αποζημιώσεων

 • Πρόστιμο σε ασφαλισμένο λογιστή εξαιτίας  μη δήλωσης νέας ταμειακής μηχανής. Ύψος αποζημίωσης:  ευρώ  400. 
 • Πρόστιμο σε ασφαλισμένο λογιστή εξαιτίας  παράλειψης πρόσληψης υπαλλήλου. Ύψος αποζημίωσης:  ευρώ  10.050,54. 
 • Πρόστιμο σε ασφαλισμένο λογιστή εξαιτίας  μη δήλωσης εργαζόμενων με πρακτική άσκηση. Ύψος αποζημίωσης:  ευρώ   1.527,50. 
 • Πρόστιμο σε ασφαλισμένο λογιστή εξαιτίας  παράλειψης αναγραφής εργαζόμενης στον  πίνακα προσωπικού. Ύψος αποζημίωσης:  ευρώ   7.535,38. 
 • Πρόστιμο σε εταιρία-πελάτη τον ασφαλισμένου λογιστή εξαιτίας παράλειψης δήλωσης  πρόσληψης εργαζόμενου στο ΙΚΑ . Ύψος αποζημίωσης:  ευρώ   500. 
 • Πρόστιμο σε εταιρία-πελάτη του λογιστή λόγω λάθους κατά την καταβολή εισφορών για δύο υπαλλήλους . Ύψος αποζημίωσης:  ευρώ  778,30 
 • Πρόστιμο σε εταιρία-πελάτη ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΑΠΔ 2012. Ύψος αποζημίωσης:  ευρώ  1.046,76. 
 • Πρόστιμο σε κοινοπραξία-πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης εισοδήματος . Ύψος αποζημίωσης:  ευρώ  312. 
 • Πρόστιμο σε ασφαλισμένο λογιστή εξαιτίας  λόγω εκπρόθεσμης  δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου  φόρου. Ύψος αποζημίωσης:  ευρώ  930. 
 • Πρόστιμο σε φυσικό πρόσωπο-πελάτη του λογιστή για ,εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ. Ύψος αποζημίωσης:  ευρώ  250. 
 • Επιβολή προστίμου σε επιχείρηση λόγω έκδοσης αποδείξεων από μη εγκεκριμένο σύστημα με τη συναίνεση του ασφαλισμένου λογιστή. Ύψος αποζημίωσης:  ευρώ  11.988. 
 • Ασφαλισμένος λογιστής δεν υπέβαλε σωστά το έντυπο Ε3 ελεύθερου επαγγελματία-πελάτη του ως προς το σκέλος των εξόδων, με αποτέλεσμα ο πελάτης του να εμφανίσει μεγαλύτερα κέρδη και να πληρώσει παραπάνω φόρο. Προέβη σε τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος την οποία, όμως η αρμόδια Δ.Ο.Υ απέρριψε  και έτσι ο λογιστής επωμίστηκε  τον παραπάνω φόρο που ο πελάτης του κλήθηκε να πληρώσει. Το ύψος της αποζημίωσης ανήλθε στα 3.286,21. 
 • Ο ασφαλισμένος λογιστής παρέλειψε να καταθέσει αίτηση για υπαγωγή πελάτη του σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για  πρόσληψη εργαζόμενου. Το ύψος της αποζημίωσης ανήλθε στα  2.200 ευρώ.

Ipid (Ενημερωτικά έντυπα)

Ergo

Μινέττα

Social Media:

Social Share: