Αποταμιευτικά – Επενδυτικά προγράμματα Unit Linked

Τσούτσας Χαράλαμπος

Τα προγράμματα Unit Linked είναι κατά βάση επενδυτικά – αποταμιευτικά προγράμματα τα οποία είναι συνδεδεμένα (Linked) με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αποτελούν ιδανικό τρόπο για να δημιουργήσετε σταδιακά το δικό σας αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς να χρειάζεται υποχρεωτικά να καταβάλετε ένα μεγάλο ποσό αρχικά.

Ποιους ενδιαφέρει:

Τα προγράμματα Unit Linked αφορούν αυτούς που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό κεφάλαιο επενδύοντας σταδιακά μέρος από το διαθέσιμο εισόδημά τους, λαμβάνοντας όλα τα οφέλη των σύγχρονων επενδυτικών μεθόδων.

Πλεονεκτήματα:

 • • Μεγαλύτερες αποδόσεις με μικρότερο διαχειριστικό κόστος σε σχέση με τις λοιπές επενδυτικές μεθόδους.
 • • Δυνατότητα Εγγυημένης απόδοσης στην λήξη ανάλογα την ασφαλιστική εταιρία και το είδος ασφάλισης.
 • • Συνδυασμός Επένδυσης και Ασφάλισης (με ταυτόχρονη Ασφάλιση Ζωής)
 • • Συμμετοχή του ασφαλισμένου στην διάρθρωση του τύπου του χαρτοφυλακίου επενδύσεως.
 • • Διαφάνεια και καθημερινή ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος Unit Linked μέσω του ημερήσιου τύπου.
 • • Δυνατότητα Έκτακτων Καταβολών σε περίπτωση που επιθυμείτε να αυξήσετε το ύψος της επένδυσης σας χωρίς επιπλέον κόστος ή έξοδα.
 • • Διαχείριση των κεφαλαίων σας από ειδικούς με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο.
 • • Δυνατότητα αυτόματης αναπροσαρμογής (βάσει πληθωρισμού) ώστε να προστατευτεί η αγοραστική αξία των χρημάτων σας.
 • • Απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ανικανότητας.
 • • Φοροαπαλλαγή (link Πίνακας Φοροαπαλλαγής) για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • • Δυνατότητα προσθήκης στην κάλυψη λοιπών παροχών όπως νοσοκομειακή περίθαλψη (για όλη την οικογένεια) , καλύψεις ανικανότητας, απώλειας εισοδήματος κλπ.

Κόστος:

Το κόστος εξαρτάται από το τι κεφάλαιο επιθυμείτε να επενδύετε κάθε μήνα. Όσο μεγαλύτερο κεφάλαιο διαθέσετε τόσο μεγαλύτερο όφελος θα έχετε στην λήξη του προγράμματος.

Social Media:

Social Share: