Ασφάλιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Τσούτσας Χαράλαμπος

Η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σας εξαρτάται από την επιλογή σας για σωστή ασφαλιστική κάλυψη. Το εύρος των καλυπτομένων κινδύνων, ο σωστός καθορισμός των ασφαλιζομένων κεφαλαίων και οι καθαροί όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι παράγοντες για την σωστή επιλογή. Στο e-insure μπορείτε να βρείτε λύσεις και να καλύψετε σωστά από οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο την επιχείρησή σας, αξιοποιώντας την εμπειρία μας στα ποιο σύγχρονα πακέτα ασφάλισης επιχειρήσεων που είναι διαθέσιμα στην Ασφαλιστική Αγορά.

Ποιους ενδιαφέρει:

Ενδιαφέρει τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές γραφείων, καταστημάτων, βιοτεχνιών κλπ. που ζητούν το κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την επιχείρηση τους σε λογική τιμή.

Εύρος Κάλυψης:

Το ασφαλιστήριο επιχειρήσεων καλύπτει την οικοδομή (κτίριο και βελτιώσεις κτιρίων), τα εμπορεύματα, τον εξοπλισμό, την αστική ευθύνη, καθώς και λοιπές οικονομικές απώλειες από διαφόρους κινδύνους. Περιλαμβάνει, ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία και το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, κάποιες ή όλες τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά
 • Πτώση κεραυνού
 • Έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών και/ή τμημάτων που αποσπάσθηκαν από αυτά
 • Κάλυψη πυρκαγιάς από δάσος
 • Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων συντριμμάτων
 •  Ζημιές οικοδομής από κλοπή μετά από διάρρηξη
 • Καταιγίδα, θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Κάλυψη ζημιών από χιόνι παγετό
 • Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ή/και σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης ή/και ύδρευσης
 • Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ή/και σωληνώσεων εγκατάστασης sprinklers
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 • Κάλυψη κακόβουλης βλάβης
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Κάλυψη ηλεκτρικών βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μηχανημάτων
 • Πτώση δένδρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Κάλυψη ζημιών από καπνό
 • θραύση υαλοπινάκων κρυστάλλων εξωτερικών θυρών, παραθύρων και εξωτερικών βιτρινών και προθηκών
 • Θραύση επιγραφών
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων
 • Κάλυψη εξόδων πυρόσβεσης
 • Κάλυψη εξόδων άντλησης υδάτων
 • Κάλυψη εξόδων μελετών και έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών της οικοδομής
 • Κάλυψη εξόδων φύλαξης ασφαλισμένης περιουσίας
 • Κάλυψη εξόδων προσωρινής μεταστέγασης αποθήκευσης
 • Αστική ευθύνη από την λειτουργία του επαγγελματικού χώρου
 • Κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλιζομένου, προς τρίτους, από μετάδοση πυρκαγιάς
 • Κάλυψη αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη της ασφαλιζόμενης οικοδομής, προς τρίτους, από διαρροή ύδατος
 • Ημερήσια αποζημίωση λόγω προσωρινής διακοπής εργασιών
 • Σεισμός (Πυρκαγιά και Δόνηση), Ολίσθηση, Καθίζηση.
 • Νομική Προστασία.
 • Κάλυψη για τις ζημίες που θα υποστούν οι ηλεκτρονικές – ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρ. εγκαταστάσεις από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλωμα κλπ.
 • Ζημίες σε τα αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, αντικείμενα που είναι στερεωμένα στην εξωτερική πλευρά, τα εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα κλπ (με ειδική συμφωνία)

Κόστος:

Κυμαίνεται βάσει τεσσάρων βασικών παραγόντων: α) τη χρήση και την επικινδυνότητα των εργασιών της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως, β) το ύψος των κεφαλαίων προς ασφάλιση, γ) την επιλογή του εύρους της κάλυψης (πακέτο κάλυψης ή μεμονωμένες καλύψεις), δ) τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί.

Social Media:

Social Share: