Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Τσούτσας Χαράλαμπος

Γιατί πρέπει να σκεφθώ σοβαρά την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προϊόντος;

Η επιχείρησή σας φέρει ευθύνη για ζημίες που μπορούν να προκληθούν από τη χρήση των προϊόντων που παράγει , διανέμει , εισάγει η/και εκπροσωπεί, προς όλους τους πελάτες της –  είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα ή κάποια άλλη επιχείρηση (μεσάζοντες, προμηθευτές, κ.α.).

Τι εξασφαλίζουμε με την ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος:

Εξασφαλίζουμε απαιτήσεις λόγω πρόκλησης ζημιών στην περιουσία τρίτων ή αλλιώς υλικές ζημίες προς τρίτους. Εξασφαλίζουμε απαιτήσεις λόγω πρόκλησης σωματικών βλαβών τρίτων. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την περίπτωση των αποθετικών ζημιών.

Που διαφέρουμε;

Έπειτα από την ενδελεχή ενασχόληση μας με τις ιδιαιτερότητες της ασφάλισης αστικής ευθύνης προϊόντος έχουμε καταλήξει στην σχεδίαση ενός ξεχωριστού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Με αυτό σας παρέχουμε παγκόσμια δωσιδικία που σημαίνει δηλαδή πως η κάλυψη σας, δίδεται σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας που εγείρεται η αγωγή. Η παγκόσμια δωσιδικία είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, διότι αν δεν υπάρχει τότε μια ζημία που θα καλυπτόταν πχ. από Αμερικάνικες ασφαλιστικές στην Αμερική σύμφωνα με το αμερικάνικο δίκαιο, δεν θα καλυφθεί διότι σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο δεν καλύπτεται.

Κάλυψη ενδιάμεσων και βιομηχανικών πελατών. Υπάρχουν πάρα πολλά ασφαλιστήρια στην αγορά τα οποία δεν καλύπτουν τους ενδιάμεσους παρά μονό τον τελικό καταναλωτή. Οι απαιτήσεις από τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν το προϊόν σας ενδέχεται να είναι πάρα πολύ μεγάλες, διότι εξαιτίας ενός ελαττωματικού προϊόντος σας, καθίσταται η περιουσία του ενδιάμεσου αδύνατον να χρησιμοποιηθεί με τεράστιες πολλές φορές συνέπειες για εσάς. Το συμβόλαιο που σχεδιάσαμε δεν καλύπτει μόνο τον τελικό καταναλωτή αλλά όλους όσους χρησιμοποιούν το προϊόν σας.

Μια επιπλέον κάλυψη που σας παρέχουμε με το συμβόλαιο μας είναι ότι υπάρχει η υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας να σας υπερασπιστεί σε περίπτωση απαίτησης (duty to defend). Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι στην χώρα του εξωτερικού (αλλά και της Ελλάδας) που θα εγερθεί απαίτηση (ακόμα και δόλια) η ασφαλιστική θα είναι δίπλα σας και θα σας παρασταθεί στην δικαστική σας υπεράσπισή με εξειδικευμένους δικηγόρους προς το κοινό συμφέρον. Η ασφαλιστικές που συνεργαζόμαστε βεβαίως είναι ευρέως αναγνωρίσιμες και με δίκτυο στο εξωτερικό.

 

Social Media:

Social Share: