Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Τσούτσας Χαράλαμπος

Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, εξασφαλίζει στον ασφαλισμένο μια εγγυημένη ισόβια σύνταξη στην ηλικία που θα έχει επιλέξει. Αποτελεί την κατάλληλη λύση για όποιον επιθυμεί να ενισχύει ουσιαστικά το εισόδημά του κατά τη διάρκεια των χρόνων που εργάζεται, ή να βελτιώνει το βαθμό αναπλήρωσης του εισοδήματός του την περίοδο που θα έχει συνταξιοδοτηθεί. Με απλά λόγια είναι ένας αποταμιευτικός λογαριασμός που στην λήξη της ασφάλισης το τελικό συσσωρευμένο ποσό δίνεται στον ασφαλισμένο υπό μορφή σύνταξης ή εφάπαξ ή ακόμη σε συνδυασμό και των δύο.

Ποιους αφορά:

Το Συνταξιοδοτικό Πλάνο αφορά όσους επιθυμούν να αποταμιεύουν μέρος του εισοδήματός τους, ώστε να μπορέσουν να συμπληρώσουν αποτελεσματικά την σύνταξη της κοινωνικής ασφάλισης.

Πλεονεκτήματα:

  • Εγγυημένη Ελάχιστη απόδοση 3,35% των αποταμιεύσεων σας, και συμμετοχή στα κέρδη από την επένδυση των κεφαλαίων αυτών ( υπερ-απόδοση πλέον του 3,35%)
  • Διαφάνεια και καθημερινή ενημέρωση για την πορεία του λογαριασμού αποταμιεύσεως μέσω του ημερήσιου τύπου.
  • Εγγύηση καταβολής της σύνταξης στην οικογένεια σας για 5, 10 έτη ή ακόμη και ισοβίως σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου.
  • Δυνατότητα Έκτακτων Καταβολών σε περίπτωση που επιθυμείτε να αυξήσετε το ύψος της αποταμίευσης σας χωρίς επιπλέον κόστος ή έξοδα.
  • Διαχείριση των κεφαλαίων σας από ειδικούς για ασφαλή και αποδοτική αποταμίευση.
  • Δυνατότητα αυτόματης αναπροσαρμογής (βάσει πληθωρισμού) ώστε να προστατευτεί η αγοραστική αξία των χρημάτων σας.
  • Απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ανικανότητας.
  • Φοροαπαλλαγή (link Πίνακας Φοροαπαλλαγής) για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Δυνατότητα προσθήκης στην κάλυψη λοιπών παροχών όπως νοσοκομειακή περίθαλψη (για όλη την οικογένεια) , καλύψεις ανικανότητας, απώλειας εισοδήματος κλπ.

Κόστος:

Το κόστος εξαρτάται από το τι κεφάλαιο επιθυμείτε να αποταμιεύετε κάθε μήνα. Όσο μεγαλύτερο κεφάλαιο διαθέσετε τόσο μεγαλύτερο όφελος θα έχετε στην λήξη του προγράμματος.

Social Media:

Social Share: