Αλλοιώσεως αποθηκευμένων προϊόντων ή εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους

Τσούτσας Χαράλαμπος

Ποιους ενδιαφέρει:

Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ψυκτικών θαλάμων, εταιρίες παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, παραγωγούς και εμπόρους φρούτων και λαχανικών, βιομηχανίες επεξεργασίας κρεάτων ή αλιευμάτων, βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, οινοποιίες, χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες κ.α.

Εύρος Κάλυψης:

Το ασφαλιστήριο δίδεται σε συνδυασμό με το ασφαλιστήριο Μηχανικών Βλαβών ώστε να παρέχεται κάλυψη για όλες τις περιπτώσεις της ασφάλισης μηχανικών βλαβών.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε πιθανούς κινδύνους που καλύπτονται όπως οι παρακάτω:

  • Άνοδος ή πτώση της θερμοκρασίας ψύξεως
  • Η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαφυγή ψυκτικού υγρού μέσα από τους ψυκτικούς θαλάμους.
  • Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος υπό προϋποθέσεις και απαλλαγές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ζημίες που δεν καλύπτονται:

  • Συρρίκνωση, ενυπάρχοντα ελαττώματα ή ασθένειες, φυσική σήψη, ακατάλληλη εναποθήκευση, ζημίες στα υλικά συσκευασίας, ανεπαρκή κυκλοφορία αέρα, βαριά αμέλεια του ασφαλισμένου.

Κόστος:

Κυμαίνεται βάσει τριών βασικών παραγόντων: α) τις ασφαλιζόμενες αξίες, β)την χρονική απαλλαγή που θα οριστεί η οποία ποικίλει σε σχέση με τα διάφορα προϊόντα, γ) Την απαλλαγή σε κάθε ζημία.

Social Media:

Social Share: