Αφορολόγητο και «πλαστικό χρήμα». Τι ισχύει τελικά;

Τσούτσας Χαράλαμπος

Το τελευταίο διάστημα, έχει δημιουργηθεί μία εύλογη απορία στους περισσότερους φορολογούμενους και αυτή δεν είναι άλλη από την υποχρέωση να εξοφλούν τις συναλλαγές τους με πλαστικό χρήμα. Πιο συγκεκριμένα, βάσει του ψηφισθέντος νόμου, όλοι οι μισθωτοί/συνταξιούχοι, ή οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, προκειμένου να έχουν δικαίωμα να «χτίσουν» το αφορολόγητο όριο, θα πρέπει να διενεργούν συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα».

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

 – Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν με «πλαστικό χρήμα»;

 Όλοι όσοι ο νόμος ορίζει ότι δικαιούνται να έχουν αφορολόγητο. Αυτοί είναι: α) Οι μισθωτοί β) Οι συνταξιούχοι και γ) οι κατ’ επάγγελμα αγρότες

– Οταν λέμε “πλαστικό χρήμα” εννοούμε υποχρεωτικά χρήση πιστωτικής κάρτας;

Ο νόμος αναφέρει ότι η πληρωμή πρέπει να γίνεται με «ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής». Κατά συνέπεια δεν περιορίζεται στις πιστωτικές κάρτες, αλλά μπορεί να γίνεται και η πληρωμή μέσω e- banking, προπληρωμένων καρτών, χρεωστικών καρτών κ.ο.κ.

– Ποια ποσά πρέπει να πληρώνει ο κάθε υπόχρεος με «πλαστικό χρήμα»;

Αυτό εξαρτάται από το εισόδημά του. Πιο συγκεκριμένα:

Εισοδήματα από 1-10.000: 10% (π.χ. για 10.000€ τα 1.000 € να γίνονται με «πλαστικό χρήμα»)

Εισοδήματα από 10.000,01-30.000: 15%

Εισοδήματα από 30.000,01 και άνω: 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.

– Ποιες δαπάνες μπορούν να «χτίζουν» το αφορολόγητο;

Οι δαπάνες αυτές είναι όσες περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Ομάδα 1: Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά.
Ομάδα 2 :Αλκοολούχα ποτά και καπνός.
Ομάδα 3 :Ένδυση και υπόδηση
Ομάδα 4 : Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 : Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.
Ομάδα 7 : Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 : Επικοινωνίες.
Ομάδα 9 :Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 : Εκπαίδευση.
Ομάδα 11: Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια.
Ομάδα 12 : Άλλα αγαθά και υπηρεσίες.

– Είναι όλοι υποχρεωμένοι να «χτίζουν» το αφορολόγητο με «πλαστικό χρήμα»;

Όχι. Από το μέτρο εξαιρούνται οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών και τα άτομα με αναπηρία από 80% και άνω καθώς και όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση που φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις. Ωστόσο και αυτοί οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εμφανίσουν δαπάνες με χάρτινες αποδείξεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., καθώς και όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικό κατάστημα ή είναι φυλακισμένοι.

– Ποιες είναι οι συνέπειες για κάποιον που δε θα καταφέρει να χτίσει το αφορολόγητο μ’ αυτόν τον τρόπο;

Όσοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό δαπανών με πλαστικό χρήμα θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο. Η ποινή αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, ισοδυναμεί με το 22% του ποσού της διαφοράς του σχετικού ορίου αφού αφαιρεθεί το ποσό των συναλλαγών που έχουν γίνει με κάρτα
Παράδειγμα: φορολογούμενος με το εισόδημα των 12.000 ευρώ, πραγματοποιεί το 2017 πληρωμές με πλαστικό χρήμα 500 ευρώ, αντί των απαιτούμενων ύψους 1.300 ευρώ. Στη διαφορά των 800 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής ποινής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρος 176 ευρώ.

Πηγή : www.taxwork.gr Κορίνα Σιδηράτου

 

Social Media:

Social Share: