Ασφάλιση Ποδηλάτη – Ποδήλατου

Τσούτσας Χαράλαμπος

Πρόκειται για ένα μοναδικό για τα δεδομένα της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς  πρόγραμμα ασφάλισης της για ποδηλάτες. Το πρόγραμμα παρέχει ευρεία κάλυψη για το ποδήλατο όσο και για τον ίδιο τον ποδηλάτη.

Ποιους Αφορά

Αφορά ποδηλάτες ασφάλτου καθώς και ποδηλάτων MTB. Εξαιρούνται οι stunts (ακροβατική ποδηλασία) καθώς και οι ποδηλατικοί αγώνες.

Εύρος Παροχών

 • Κλοπή του ποδηλάτου : Αποζημιώνουμε την ολική κλοπή του ποδηλάτου από το σπίτι, το αυτοκίνητο, την αποθήκη ή το γκαράζ. Προϋπόθεση είναι να ήταν κλειδωμένος ο χώρος (ή το αυτοκίνητο) στο οποίο φυλασσόταν το ποδήλατο, να υπάρχουν ίχνη διάρρηξης και να έχει γίνει αναφορά του συμβάντος στην αστυνομία. (Προσοχή καλύπτεται μόνο η κλοπή ολόκληρου του ποδηλάτου και όχι μεμονωμένων μερών του)
 • Αποζημίωση για ζημίες του ποδηλάτου από ατύχημα : Καλύπτουμε κάθε τύπου ζημιά που θα υποστεί το ποδήλατό κατά τη χρήση ή τη μεταφορά του και επηρεάζει τη λειτουργία του (Προσοχή δεν καλύπτονται εκδορές και ζημίες αισθητικού τύπου).
 • Οδική Βοήθεια από ατύχημα ή βλάβη:  Πανελλαδική & 24ωρη κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, η οποία εξασφαλίζει τη μεταφορά του ποδηλάτου σε κάποιο συνεργείο ή στο σημείο εκκίνησης, π.χ. το σπίτι του ασφαλισμένου.
 • Αστική Ευθύνη ποδηλάτη : Αν ο ποδηλάτης εμπλακεί σε ατύχημα για το οποίο έχει ο ίδιος ευθύνη,  Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, μέχρι και το ποσό των €50,000 .
 • Ασφάλεια ατυχήματος για τον ποδηλάτη :  Σε περίπτωση ατυχήματος του ποδηλάτη που θα  προκληθεί κατά την οδήγηση του ασφαλισμένου ποδηλάτου, αποζημιώνουμε για:
  • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες έως €1.000 (Απαλλαγή €50 για κάθε ζημία)
  • Οπτική Βλάβη μέχρι €500 (έξοδα γυαλιών ή φακών επαφής)
  • Οδοντική βλάβη μέχρι €500.
  • Απώλεια ζωής από ατύχημα : €10.000
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα: €10.000

Κόστος

Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με την αξία του ποδηλάτου όπως φαίνεται παρακάτω:

Αξία ποδηλάτουΑσφάλιστροΑπαλλαγή κλοπής – ως % επί της ασφαλιζόμενης αξίαςΑπαλλαγή Ιδίων ζημιών
€150-€4005010%30
€401-€8007010%60
€801-€15009010%150
€1501-€300014010%250

 

 

Πρόκειται για ένα μοναδικό για τα δεδομένα της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς  πρόγραμμα ασφάλισης της για ποδηλάτες. Το πρόγραμμα παρέχει ευρεία κάλυψη για το ποδήλατο όσο και για τον ίδιο τον ποδηλάτη.

Ποιους Αφορά

Αφορά ποδηλάτες ασφάλτου καθώς και ποδηλάτων MTB. Εξαιρούνται οι stunts (ακροβατική ποδηλασία) καθώς και οι ποδηλατικοί αγώνες.

Εύρος Παροχών

·       Κλοπή του ποδηλάτου : Αποζημιώνουμε την ολική κλοπή του ποδηλάτου από το σπίτι, το αυτοκίνητο, την αποθήκη ή το γκαράζ. Προϋπόθεση είναι να ήταν κλειδωμένος ο χώρος (ή το αυτοκίνητο) στο οποίο φυλασσόταν το ποδήλατο, να υπάρχουν ίχνη διάρρηξης και να έχει γίνει αναφορά του συμβάντος στην αστυνομία. (Προσοχή καλύπτεται μόνο η κλοπή ολόκληρου του ποδηλάτου και όχι μεμονωμένων μερών του)

·       Αποζημίωση για ζημίες του ποδηλάτου από ατύχημα : Καλύπτουμε κάθε τύπου ζημιά που θα υποστεί το ποδήλατό κατά τη χρήση ή τη μεταφορά του και επηρεάζει τη λειτουργία του (Προσοχή δεν καλύπτονται εκδορές και ζημίες αισθητικού τύπου).

·       Οδική Βοήθεια από ατύχημα ή βλάβη:  Πανελλαδική & 24ωρη κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, η οποία εξασφαλίζει τη μεταφορά του ποδηλάτου σε κάποιο συνεργείο ή στο σημείο εκκίνησης, π.χ. το σπίτι του ασφαλισμένου.

·       Αστική Ευθύνη ποδηλάτη : Αν ο ποδηλάτης εμπλακεί σε ατύχημα για το οποίο έχει ο ίδιος ευθύνη,  Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, μέχρι και το ποσό των €50,000 .

·       Ασφάλεια ατυχήματος για τον ποδηλάτη :  Σε περίπτωση ατυχήματος του ποδηλάτη που θα  προκληθεί κατά την οδήγηση του ασφαλισμένου ποδηλάτου, αποζημιώνουμε για: 

• Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες έως €1.000 (Απαλλαγή €50 για κάθε ζημία)

• Οπτική Βλάβη μέχρι €500 (έξοδα γυαλιών ή φακών επαφής)

• Οδοντική βλάβη μέχρι €500.

• Απώλεια ζωής από ατύχημα : €10.000

• Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα: €10.000

Κόστος                      

Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με την αξία του ποδηλάτου όπως φαίνεται παρακάτω:

Αξία ποδηλάτου

Ασφάλιστρο

Απαλλαγή κλοπής – ως % επί της ασφαλιζόμενης αξίας

Απαλλαγή Ιδίων ζημιών

€150-€400

50

10%

30

€401-€800

70

10%

60

€801-€1500

90

10%

150

€1501-€3000

140

10%

250

Social Media:

Social Share: