Χρήσιμες Συμβουλές πριν συνάψουμε Ασφαλιστήριο-Συμβόλαιο Αυτοκινήτου

Τσούτσας Χαράλαμπος

Όταν ασφαλιζόμαστε για φωτιά, κλοπή ή μικτή ασφάλιση, προσέχουμε την έννοια της συνασφάλισης και το ποσό απαλλαγής για κάθε ζημία υπέρ της ασφαλιστικής εταιρείας. Σε περίπτωση ασφάλισης οχήματος για καλύψεις πυρός, κλοπής, ιδίων ζημιών κλπ, τα ασφάλιστρα υπολογίζονται με βάση την αξία του οχήματος. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο αγοράσθηκε ένα όχημα ή πόσο τιμάται καινούργιο το ίδιο μοντέλο, αλλά η πραγματική αξία του. Εάν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο, ως αξία οχήματος δεχόμαστε την τιμή αγοράς του, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα τιμολόγια πώλησης. Όταν πρόκειται για μεταχειρισμένο, για να βρούμε πρακτικά την πραγματική αξία του οχήματος, πρέπει να υπολογίσουμε ποια είναι η φυσιολογική τιμή σε ενδεχόμενη πώληση κατά την περίοδο που μας ενδιαφέρει. Υποβοηθητικά μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους πίνακες τιμών μεταχειρισμένων οχημάτων που υπάρχουν στα ειδικά περιοδικά αυτοκινήτων, ή να ζητούμε τη γνώμη ειδικών πραγματογνωμόνων.

Ζητούμε να ενημερωθούμε για την έννοια της μερικής και της ολικής κλοπής και των Ιδίων ζημιών Αυτοκινήτου. Παρόλο που σε γενικά πλαίσια οι ειδικοί όροι ασφάλισης για κάθε επιμέρους ασφαλιστική κάλυψη είναι παρόμοιοι, ωστόσο υπάρχουν αρκετές διαφορές σχετικά με το εύρος τους σε κάθε ασφαλιστική εταιρία . Πχ. η Απαλλαγή επί της ζημίας στις καλύψεις του ασφαλιζόμενου οχήματος διαφέρει από εταιρία σε εταιρία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι στην κάλυψη ιδίων ζημιών από θεομηνίες σε μερικές εταιρίες εξαιρείται το χαλάζι. Η κλοπή ραδιοκασετόφωνου ή CD player σε αρκετές εταιρίες καλύπτεται μέχρις ενός συγκεκριμένου ποσού πχ. 300 ευρώ κλπ.

Σκεφτόμαστε εάν θα πρέπει να ασφαλιστούμε για θραύση κρυστάλλων όπου το κόστος είναι πολύ μικρό και καλύπτει θραύση παρμπρίζ ή άλλων κρυστάλλων του οχήματος τυχαία (πέτρα, κακόβουλη ενέργεια κλπ) ή ηθελημένη (πχ. λόγω κλοπής). Στην κάλυψη αυτή μερικές εταιρίες για την αποζημιώσουν ακέραια σε περίπτωση ζημίας θα πρέπει να επισκευαστεί η ζημία σε συνεργεία της επιλογής της ασφαλιστικής εταιρίας (πχ CARGLASS).

Ζητούμε να ενημερωθούμε για την έννοια και το κόστος ασφάλισης Νομικής Προστασίας και σκεφτόμαστε σοβαρά εάν θα πρέπει να ασφαλιστούμε και για Νομική Προστασία. Θα πρέπει να αξιολογηθεί το αν η ασφάλιση θα γίνει μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας που θα επιλέξουμε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου μας ή αν θα πρέπει να γίνει ξεχωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ουδέτερη εταιρία (πχ DAS HELLAS, ARAG κλπ.) η οποία θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντα μας και στην περίπτωση που θα στραφούμε κατά της ίδιας της ασφαλιστικής εταιρίας που έχουμε ασφαλίσει το όχημα μας.

Εάν προτιθέμεθα να ρυμουλκήσουμε μπαγκαζιέρα, τρέυλερ με σκάφος, τροχόσπιτο ή άλλο συρόμενο ζητούμε να ασφαλιστούμε και για ζημίες που θα προκαλέσουμε με το συρόμενο. Κάθε συρόμενο βάσει νόμου πρέπει να καλύπτεται και από σχετική άδεια έλξης που εκδίδεται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Αν δεν υπάρχει η επέκταση της κάλυψης αυτής στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου μας τότε η ζημίες που θα προκληθούν από το συρόμενο όχημα δεν θα καλυφθούν από την ασφαλιστική μας εταιρία.

Ζητούμε ενημέρωση για ασφάλιση ζημιών που θα προκληθούν κατά την μεταφορά του οχήματός μας με πλοίο ή που θα προκαλέσουμε εμείς σε άλλο όχημα μέσα στο πλοίο ή για την περίπτωση που βυθιστεί το πλοίο.

Εάν έχουμε μηχάνημα έργων (γερανό, μπουλντόζα κλπ) ζητούμε να ενημερωθούμε για ασφάλιση ζημίας που θα προκαλέσουμε ενώ χειριζόμαστε το μηχάνημα έργων κατά την διάρκεια του έργου. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο εύρος της κάλυψης που δίδει η κάθε ασφαλιστική εταιρία καθώς και τα αντίστοιχα ασφάλιστρα που απαιτούνται.

Έχουμε πάντα υπ’ όψη μας να ελέγχουμε κατά πόσο υπάρχει ή όχι έγκυρος έλεγχος από το ΚΤΕΟ. Δεν αποκλείεται η ασφαλιστική μας εταιρεία να μην κάνει δεκτή την ευθύνη της να αποζημιώσει τρίτους εάν αποδειχθεί ότι το ατύχημα οφείλεται σε δυσλειτουργία των βασικών μηχανικών μερών του οχήματος.

Social Media:

Social Share: