Χρήσιμες Συμβουλές πριν συνάψουμε Ασφαλιστήριο-Συμβόλαιο Πυρός

Τσούτσας Χαράλαμπος

Όταν κάνουμε συμβόλαιο κλοπής ζητούμε να ενημερωθούμε τι ακριβώς καλύπτει και κάτω από ποίες συνθήκες. Ζητούμε να ενημερωθούμε για την έννοια της συνασφάλισης, παλαιότητας, διάρρηξης, κακόβουλης βλάβης κλέφτη κλπ. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι καλό όταν οι όροι ασφάλισης είναι καλοί. Όταν συγκρίνουμε συμβόλαια ασφάλισης δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στο κόστος αλλά την σχέση κόστους και όρων κάλυψης με παράλληλο έλεγχο της φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας. Οι διαβεβαιώσεις του ασφαλιστή μας πριν την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου έχουν πραγματική ισχύ μόνο όταν αναγράφονται στους όρους κάλυψης. Η άγνοια των θεμάτων αυτών ευθύνεται κατά μεγάλο μέρος για την δυσαρέσκεια ορισμένων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ασφαλίζουμε πάντοτε την κατασκευαστική αξία μιας οικοδομής και όχι την εμπορική της αξία. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει πόσο πωλήθηκε ή αγοράσθηκε ένα ακίνητο, αλλά ποιο ήταν το ποσό που δαπανήθηκε για να κατασκευασθεί. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Ενδεικτικά και προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να υπολογίζετε το κατασκευαστικό κόστος όταν πρόκειται για διαμέρισμα, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του, ως εξής:

Συνήθης ποιότητα: 1000 €/τμ περίπου.

Καλή ποιότητα: 1200 €/τμ περίπου.

Πολυτελής ποιότητα: 1500 €/τμ και άνω.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Οι βασικές καλύψεις που ενδέχεται να έχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μας είναι οι κάτωθι:

• Πυρκαγιά & Κεραυνός, Έκρηξη από κάθε αιτία, Ζημιές στον λέβητα, Καπνός
• Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, Κακόβουλη βλάβη.
• Καιρικά φαινόμενα & ζημιές διαβροχής όπως Θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, Πλημμύρα, Διάρρηξη σωληνώσεων Υπερχείλιση Δεξαμενών, Ζημίες στον ηλιακό θερμοσίφωνα, θραύση / διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην ηλικία της ασφαλιζόμενης οικοδομής διότι πιθανόν να υπάρχουν περιορισμοί της κάλυψης σε περίπτωση θραύσης ή διαρροής των σωληνώσεων και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Ακόμη διαφέρει και το ποσό της απαλλαγής και το ανώτατο όριο κάλυψης από ασφαλιστική εταιρία σε ασφαλιστική εταιρία.
• Κλοπή διαρρήξεως, Ζημιές στην οικοδομή από κλοπή, Κλοπή / Ζημιές στο περιεχόμενο. Μερικές ασφαλιστικές εταιρίας παρέχουν επιπλέον την κάλυψη κλοπής με αντικλείδι καθώς και την κάλυψη Κοσμημάτων / τιμαλφών (υπό όρους πχ. ύπαρξη χρηματοκιβωτίου, κάλυψη σε πρώτο κίνδυνο)
• Πρόσκρουση οχήματος, Πτώση αεροσκάφους, Τυχαία θραύση κρυστάλλων, Αλλοίωση τροφίμων.
• Γενική Αστική Ευθύνη, Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, Απώλεια ενοικίων ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς
• Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς όπως Αποκομιδή ερειπίων, Έξοδα προσωρινής στέγασης / διαμονής
• Κάλυψη περιεχομένου. Σε προσωρινή διαμονή (πχ σε περίπτωση ταξιδιού)
• Κάλυψη περιεχομένου Τραπεζικής
• Σεισμός(Πυρκαγιά & / ή Δόνηση)
• Ζημιά στην ηλεκτρική εγκατάσταση – Συσκευές
• Καθίζηση / Ολίσθηση
• Κάλυψη κινητών αντικείμενων στην ύπαιθρο / υπόστεγα
• Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα
• Ταξιδιωτική ασφάλιση
• Νομική Προστασία

ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το θέμα των εξαιρέσεων είναι αυτό που είναι γνωστό στους περισσότερους ως «τα ψιλά γράμματα». Σήμερα δεν υπάρχουν ψιλά γράμματα άλλα υπάρχουν όμως ακόμα εξαιρέσεις.

Θα πρέπει να προσέξετε τους περιορισμούς στις καλύψεις:

• που έχουν σχέση με την ηλικία της ασφαλιζόμενης οικοδομής σχετικά με τις ζημίες που προκύπτουν λόγω παλαιότητας.
• που έχουν σχέση με το είδος την κατοικίας δηλαδή αν είναι κύρια η δευτερεύουσα. Πολλές καλύψεις δεν ισχύουν στις δευτερεύουσες κατοικίες ή σ΄ όσες κατοικίες έχουν μείνει για αρκετό καιρό κενές.
• που έχουν σχέση με το είδος και την λειτουργία των μέσων προστασίας. Στην περίπτωση που δηλώσετε την ύπαρξη συναγερμού για περιπτώσεις πυρκαγιάς η κλοπής και ο συναγερμός δεν λειτουργήσει κατά την ώρα της ζημίας χωρίς να υπάρχει σοβαρή αιτιολογία, τότε ενδέχεται να προκύψει σοβαρό πρόβλημα στην αποζημίωση σας.
• Που αφορούν όρια καλύψεων. Μερικές φορές λόγο χαμηλού συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, το όρια των καλύψεων που υπολογίζονται ως ποσοστό επί του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου μπορεί να είναι ιδιαιτέρως χαμηλά με αποτέλεσμα να χρειάζεστε συμπληρωματική κάλυψη.
• που αφορούν τις απαλλαγές (συμμετοχή του ασφαλισμένου) σε περίπτωση ζημίας. Οι απαλλαγές υπολογίζονται είτε επί που ασφαλιζομένου κεφαλαίου είτε επί της ζημίας, είναι λογικό λοιπόν να είναι προτιμότερες οι απαλλαγές επί της ζημίας διότι η ζημίες είναι πιθανότερο να είναι μικρότερες (μερικές ζημίες και όχι ολικές) από συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (Περίπτωση ολικής ζημίας).

Social Media:

Social Share: