Πότε δεν σας καλύπτει η ασφάλιση αυτοκινήτου

Τσούτσας Χαράλαμπος

Η ασφαλιστική εταιρία οφείλει να παρέχει ασφάλιση που να καλύπτει την αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου και κάθε οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου.

Από αυτή την ασφάλιση επιτρέπονται μόνο οι παρακάτω νόμιμες εξαιρέσεις:

  1.  αστική ευθύνη προσώπου που έκλεψε το ασφαλισμένο όχημα.
  2. αστική ευθύνη προσώπου που προκάλεσε εκ προθέσεως το ατύχημα.
  3. αστική ευθύνη έναντι προσώπων που συμφώνησαν να μεταφερθούν με το αυτοκίνητο ενώ γνώριζαν ότι έχει αφαιρεθεί παράνομα ή χρησιμοποιείται για εγκληματικές πράξεις.
  4. οι ζημίες από οδηγό χωρίς άδεια οδήγησης.
  5. οι ζημίες από οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.
  6. οι ζημίες από αυτοκίνητο του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από την ασφαλισμένη.

Στις περιπτώσεις 4 έως 6 η ασφαλιστική εταιρία αποζημιώνει τον ζημιωθέντα τρίτο, και στη συνέχεια έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αυτά που πλήρωσε (αγωγή επανείσπραξης) από τον ασφαλιζόμενο.

Πηγή: ΕΚΠΟΙΖΩ

Social Media:

Social Share: