Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών

Αφορά κάθε ατομικά εργαζόμενο λογιστή / φοροτεχνικό ως ελεύθερο επαγγελματία καθώς επίσης και λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία με συνεργάτες και υπαλλήλους.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών Read More »