Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος με το Αυτοκίνητο

Τσούτσας Χαράλαμπος

Πέρα από την οριζόμενη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τους γενικούς και τους ειδικούς όρους στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας παραθέτουμε τα κάτωθι ως συμπληρωματικά στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζει ο ασφαλισμένος. Το κείμενο της παρούσας σελίδας έχει γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα.

Αμέσως μετά το ατύχημα κάνουμε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια ώστε εάν υπάρχουν τραυματισμένοι να τύχουν κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.

Ασφαλίζουμε το όχημά μας ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, προσέχουμε τις κινήσεις μας μέσα στον δρόμο. Εάν το όχημά μας έχει ακινητοποιηθεί και εμποδίζει την κυκλοφορία, τοποθετούμε τρίγωνο πριν και μετά το όχημά μας ώστε να ενημερώνονται οι επερχόμενοι οδηγοί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Εάν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, δεν μετακινούμε τα οχήματα από την θέση τους πριν έλθει η Τροχαία.

Συνεργαζόμαστε με τους υπολοίπους εμπλακέντες στην ζημία για την ανταλλαγή των στοιχείων. Καταγράφουμε ονόματα και τηλέφωνα από τους αυτόπτες μάρτυρες. Καταγράφουμε τους αριθμούς κυκλοφορίας των εμπλακέντων οχημάτων, το χρώμα τους, τον τύπο τους και την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένα. Καταγράφουμε τα στοιχεία των οδηγών, την διεύθυνσή τους και τα τηλέφωνά τους. Ζητούμε να δούμε τα διπλώματα οδήγησής τους και σημειώνουμε την ημερομηνία έκδοσης. Εάν οι οδηγοί είναι διαφορετικοί από τους ιδιοκτήτες σημειώνουμε και τα στοιχεία των ιδιοκτητών. Καταγράφουμε τα στοιχεία των συνεπιβαινόντων στα άλλα οχήματα και τα τηλέφωνά τους.

Δεν αποδεχόμαστε ευθύνη. Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε για οτιδήποτε μας ζητηθεί από τους άλλους εμπλακέντες πριν συνεννοηθούμε με την ασφαλιστική μας εταιρεία. Εάν πιεζόμαστε να δώσουμε υπεύθυνη δήλωση (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) την δίνουμε, βεβαιώνοντας μόνο ότι η σύγκρουση έγινε μεταξύ των συγκεκριμένων εμπλακέντων οχημάτων χωρίς να αναγράφουμε ευθύνη. Παράλληλα, ζητούμε υπεύθυνη δήλωση και από τους οδηγούς των άλλων οχημάτων.

Κάνουμε σκαρίφημα με τις θέσεις των οχημάτων πριν και μετά την σύγκρουση. Σημειώνουμε στο σκαρίφημα τις ονομασίες των οδών και την ύπαρξη οποιονδήποτε προειδοποιητικών πινακίδων επί της οδού. Σημειώνουμε την ώρα και την ημερομηνία του ατυχήματος.

Καλούμε την Τροχαία και ζητούμε αντίγραφο του δελτίου συμβάντος που θα γραφεί επί τόπου από το αστυνομικό όργανο. Δεν ζητούμε από το αστυνομικό όργανο να μας δώσει την γνώμη του παρά, περιγράφουμε ψύχραιμα τα γεγονότα και τις κινήσεις των οχημάτων προ συγκρούσεως. Προσέχουμε την περιγραφή που θα δώσουν και οι οδηγοί των υπολοίπων οχημάτων που ενεπλάκησαν στην σύγκρουση. Εάν υπάρχουν αυτόπτες ζητούμε να σημειωθούν τα στοιχεία τους στο δελτίο συμβάντος. Ελέγχουμε το δελτίο συμβάντος (πριν το παραλάβουμε) εάν έχει συμπληρωθεί σωστά. Σημειώνουμε εάν το αστυνομικό όργανο διαπίστωσε κάποιες παραβάσεις και έδωσε κλήσεις σε κάποιον από τους εμπλεκόμενους και ενημερώνουμε την ασφαλιστική μας εταιρεία.

Ενημερώνουμε τηλεφωνικά και αμέσως την ασφαλιστική μας εταιρεία (ή τον ασφαλιστή μας) για το συμβάν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η ασφαλιστική εταιρία θα αποστείλει εκπρόσωπό της στον τόπο του ατυχήματος, σε σύντομο ανάλογα με τις συνθήκες διάστημα, ο οποίος θα καταγράψει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει επί τόπου η δήλωση ζημίας από μέρους των ασφαλισμένων η ασφαλιστική κάλυψη αυτή υπάρχει στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κλάδου αυτοκινήτου των περισσότερων ασφαλιστικών εταιριών και ονομάζεται ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. Σε διαφορετική περίπτωση (μη ύπαρξης της εν λόγω κάλυψης) μεταβαίνουμε στην έδρα της ασφαλιστικής εταιρίας (ή του ασφαλιστή μας) για να κάνουμε δήλωση ατυχήματος. Έχουμε υπόψη ότι η δήλωση ζημίας δεν δεσμεύει την ασφαλιστική εταιρεία να προβεί σε αποζημίωση. Είναι σαφές ότι εάν μετά από έρευνά της διαπιστώσει ότι από την εξέλιξη των συνθηκών δεν ευθυνόμαστε, τότε δεν θα προβεί σε αποζημίωση τρίτων αλλά θα βοηθήσει ώστε να αποζημιωθούμε εμείς.

Ενημερώνουμε την ασφαλιστική μας εταιρεία για κάθε απαίτηση ή εξώδικο που πιθανώς λάβουμε από τους εμπλακέντες στην σύγκρουση.Συνεργαζόμαστε με την ασφαλιστική μας εταιρεία στις έρευνές της, στον διακανονισμό ή στην υπεράσπισή της (και την δικιά μας) σε περίπτωση γενόμενης αγωγής. Κάνουμε ότι χρειάζεται ώστε να προστατέψουμε το όχημά μας από το να πάθει μεγαλύτερη ζημία από αυτή που ήδη έχει υποστεί.

Κρατούμε τις αποδείξεις για τα έξοδα τα οποία κάναμε και που οφείλονται στο παρόν ατύχημα. Αυτές θα χρειαστούν στα επόμενα στάδια διακανονισμού της αποζημίωσης.

Επιτρέπουμε στους πραγματογνώμονες της ασφαλιστικής εταιρείας να επιθεωρήσουν το όχημά μας πριν και κατά την διάρκεια της επισκευής του. Ζητούμε και επιδιώκουμε να είμαστε παρόντες κατά την συνάντηση των πραγματογνωμόνων με τους τεχνίτες επισκευής ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το ύψος της ζημίας, το ποσοστό παλαιότητας σε περίπτωση αντικατάστασης των ανταλλακτικών με καινούργια, κλπ. ώστε να μην έχουμε αργότερα προβλήματα κατά την αποζημίωση μας από την ασφαλιστική εταιρία.Σε περίπτωση που ζητηθεί από τους πραγματογνώμονες, περιγράφουμε εγγράφως και σε αυτούς τα δεδομένα του συμβάντος.Προσκομίζουμε στους πραγματογνώμονες αντίγραφα τιμολογίων επισκευής και τους δίνουμε ότι έγγραφο ζητήσουν που σχετίζεται με την απαίτησή μας (είτε αυτή είναι απαίτηση υλικών ζημιών είτε σωματικών βλαβών).

Εάν συγκρουσθούμε με όχημα που φέρει αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, ζητούμε από τον οδηγό του οχήματος την πράσινη κάρτα, την κόβουμε και κρατούμε το σχετικό απόκομμα (ειδικό κουπόνι) που υπάρχει σ’αυτήν. Καλούμε οπωσδήποτε την τροχαία ώστε να καταγράψει το συμβάν. Είναι η βασική απόδειξη για το ατύχημα. Εάν δεν το κάνουμε μας περιμένει ισχυρή ταλαιπωρία. Απευθυνόμαστε αμέσως μετά το ατύχημα στον ασφαλιστή μας ή στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης .Στο ίδιο γραφείο θα απευθυνθούμε και εάν το αλλοδαπό όχημα είναι ανασφάλιστο.

Εάν συγκρουσθούμε με όχημα που φέρει Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και είναι ανασφάλιστο, ή εάν το όχημα που με το οποίο συγκρουσθήκαμε είχε κλαπεί ή μας τράκαρε με πρόθεση ή η ασφαλιστική του εταιρεία έχει πτωχεύσει, τότε θα πρέπει να απευθυνθούμε στο Επικουρικό Κεφάλαιο. Το Επικουρικό Κεφάλαιο ενεργεί με τις ίδιες διαδικασίες που ενεργεί κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες δίδουν στα ασφαλιστήρια την κάλυψη σε περίπτωση που το όχημα μας συγκρουστεί με ανασφάλιστο όχημα ώστε να αποζημιωθούμε άμεσα.

Εάν ο οδηγός του άλλου οχήματος φαίνεται ότι είναι μεθυσμένος, επιμένουμε ώστε η ΤΟΤΑ να προχωρήσει σε αλκοτέστ. Εάν αποδειχθεί ότι πραγματικά είναι μεθυσμένος η ασφαλιστική εταιρεία του άλλου οχήματος (εάν έχει ευθύνη για το ατύχημα) έχει υποχρέωση να μας αποζημιώσει. Δεν επιτρέπουμε την ασυδοσία δεχόμενοι είτε να δηλωθεί ότι άλλος οδηγούσε το όχημα ή ότι ο άλλος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και έπρεπε να “φύγει αμέσως” για πρώτες βοήθειες πριν προλάβει να έρθει η ΤΟΤΑ. Θυμόμαστε ανεξίτηλα ότι ο ίδιος ασυνείδητος οδηγός μπορεί αύριο να έχει την ευθύνη για τον θάνατο κάποιου συνανθρώπου μας που μπορεί να είμαστε εμείς.

Εάν εμπλακούμε σε ατύχημα που οφείλεται σε ασυντήρητο δρόμο (λακκούβες κλπ), καλούμε αμέσως την Αστυνομία ώστε να καταγραφεί το συμβάν. Την συντήρηση των εθνικών οδών την έχει το Δημόσιο, των επαρχιακών οδών η Περιφέρεια και των δημοτικών ή κοινοτικών οδών ο αντίστοιχος Δήμος. Επειδή οι προαναφερθέντες φορείς δεν αποζημιώνουν εκτός από την περίπτωση που θα υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, θα πρέπει αμέσως μετά το συμβάν να συμβουλευτούμε Δικηγόρο. Εάν έχουμε ασφάλιση Νομικής Προστασίας τότε για την εργασία που θα αναλάβει ο Δικηγόρος θα λάβει αμοιβή και έξοδα από την Ασφαλιστική μας εταιρεία χωρίς επιπλέον δικό μας κόστος.

Εάν εμπλακούμε σε ατύχημα που οφείλεται σε κακοτεχνίες του δρόμου εξαιτίας έργων υπό κατασκευή, καλούμε αμέσως την Αστυνομία ώστε να καταγραφεί το συμβάν. Προσέχουμε ώστε στο δελτίο συμβάντων να καταγραφεί πλήρως η σήμανση των εκτελούμενων έργων (προειδοποίηση κλπ). Το έργο (που το έχει αναλάβει κάποιος εργολάβος Δημοσίων έργων) καλύπτεται ασφαλιστικά για αστική ευθύνη. Έτσι, θα πρέπει να ζητήσουμε αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία του εργολάβου.

Social Media:

Social Share: