Αποζημιώσεις

20/2/2009: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ 16.000 ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ – Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΕ ΣΕ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Αποζημιώσεις Read More »